Leader Academy Team Building

TalenTeam обучение

TalenTeam oбучение за нуждите на вашия бизнес

TalenTeam е триетапно модулно обучение включващо:

I. Strength Finder

1. Изследване на силните страни на членовете на екипа

2. Анализ на резултатите

3. Matching

II. Web обучения

1.Webinar - Техники за запаметяване

2.Webinar - Психология на парите “Financial Literacy“

3. 360° Обратна връзка - социално огледало

III. WorkShop - Art of Communication, Stress Relief & Art Workshop

1. Вербална и невербална комуникация

2. Комуникативни техники за ефективно общуване

3. Похвати за намаляване на стреса в рамките на екипа и организацията

Ползи:

Насоки за развитие чрез изготвяне на индивидуален доклад, включващ цялостен анализ на екипа;

Подобряване на процесите - подобряване на екипната работа, ефективността и ефикасността на работните процеси

Повишаване удовлетворителността от работата и подобряване на комуникацията в екипа;

 
offer_1044_gId_6591_rHSV7twiR_img

Огняново – спа сред планината (12 км)

На открито
IMGP6059

Посещение на китните село Лещен, Долен, Ковачевица (11км)

На открито
Ali_Botush_reserve_Bulgaria_12

Биосферният резерват „Славянка“ (Алиботуш) (20 км)

На открито
002979765-big

Хаджидимовски манастир „Св.Георги Победоносец“ (13 км)

На открито
Popovo_ezero

Поповото езеро в Пирин – кристално чисто огледало на приказни легенди (23 км)

На открито
sportsequip2

Футбол, баскетбол, волейбол

На закрито
R6A22821

Посещение на фабриката за производство на хляб без брашно – Бонус

На закрито
ПОВЕЧЕ ИЗВАНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ