Георги Темелков

Основател, маркетинг и продажби

Предприемачеството и търговията винаги са били част от живота ми. Още в ранна възраст бях неотклонно до баща ми, чиито предриемачески дух винаги ме е впечатлявал. Начинанията бяха толкова много, че, като връщам лентата назад, виждам несекващия ентусиазъм, с който се захващахме за всичко. Като започнем с ресторантьорство, преминем през хотелиерство, пътно-транспортен бизнес, износ и внос на стоки, менажиране на производствен процес във фабрика, както и удовлетворяване на нуждите на клиентите ни и стигнем до бизнес с недвижими имущества и строителството и изграждането на Международен Образователен Бизнес Център. Ясно съзнавам, че на изредените начинания и инициативи посветих 20 години от живота си – 20 години, които ме научиха на бъда непреклонен пред предизвикателствата, гладен за следващата стъпка и вярващ, че трудностите и разочарованията отминават и това, което остава, наистина си заслужата.

Фактът, че от ранна възраст ми се налагаше да пътувам, ме превърна в отговорна и целеустремена личност. По това време бизнесът и предприемачеството се обединяваха в търговия – в продължение на 7 години (1997-2004), като неотменна част от ежедневието ми бяха пътувания до Москва и Белград. Впоследствие концентрирахме усилията си на вътрешния пазар, като се занимавахме с производство и износ.

През 2005 година закупихме сградата на бившата хигиенна база в Гоце Делчев и се захванах с преобразяването и превръщането й в нещо, на което още по това време дадохме името: „Международен Образователен Бизнес Център.“ Това беше поредното предизвикателство, което ангажира цялото ми внимание и фокусира усилията и енергията ми. Изграждането на центъра продължи 10 години. Постоянството и дисциплината, които съм възпитал в себе си, занимавайки се със спорт, ми помогнаха да премина през трудностите и така, с всяка изминала стъпка на изграждането на сградата, аз самият правех стъпки в изграждането на непреклонност, здрав дух и вътрешен баланс. Всички тези качества ми помагаха да взимам правилните решения и да разчитам правилно знаците. През годините винаги съм се доверявал на опита, интуицията и вътрешния си глас.

Изграждането на Международен Образователен Бизнес Център в личен план за мен е сбъдването на една мечта. Академията, която стартираме в рамките на центъра – Leader Academy ще привлича успешни личности, които да споделят опита и знанията си. Чрез обученията, събитията и дейността на академията вярвам, че можем да променим действителността ни като спомогнем за изграждането на ценностна система на хората, както и за това да постигат желанията и мечтите си.