Контакти

Чувствай се свободно да ни изпратиш съобщение с каквито и да е въпроси за теб самия, твоите търсения, препятствията и предизвикателствата, с които се сблъскваш, и ние ще ти отговоримвъзможно най-бързо.
Очакваме те!

Форма за контакти

Искаш ли да получиш БЕЗПЛАТНО 2 видео обучения и електронна книга? Вземи нашата електронна книжка „Помагало – как да помним?!
 – Системи и техники за памет.“
 от Андрей Илиев + 2 видео обучения на теми „Управление на времето“ и „Теория на множествена
 интелигентност + Академично ориентиране – Как да избера какво да уча?“