Мартина завършва „Обща педагогика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” учи магистратура „Артистични-психосоциални практики и психодрама” в НБУ. Преминаването през международните обучения за обучители и младежки работници на програмата „Еразъм+” в Англия, Полша, Италия, Чехия, Румъния, Сърбия, Босна надграждат и обогатяват професионалния й опит. През 2013-та се сертифицира за преподавател по сугестопедичната методика. Мартина има дългогодишен опит като преподавател в училище, актриса и обучител на деца, младежи, семейства и учители. Тя има специален интерес по темата за „педагогика на четирите елемента“ и е разработила редица образователни програми за деца и подрастващи, също и статии по тази тема. Това, върху което се специализира е въвеждането на холистичен подход в преподаването и трансформация в образователния модел. Посветила се е е на преподаването през алтернативните методи – игровизация на програми, обучение през преживяване и обучение сред природата. Разработва и води програми за неформално образование и личностно развитие по темите – Емоционална интелигентност, Множествена интелигентност, Ненасилствена комуникация, Работа в екип, Развиване на креативността, Сетивни уъркшопи, Свързване с призванието, Театрални уъркшопи по Playback Theatre, “Pura Vida” с йога и медитация. Мартина притежава сертификат за  Работа с групи и е провела над 40 обучения и семинара за личностно развитие в страната.