Андрей Илиев

Основател, обучения и тренинги

Мога да определя себе си като търсещ и вярващ човек. 20-те години от живота си посветих на търсене – търсене на мен самия, на точното образование за мен, на работата, която искам да извършвам, на онези аспекти от света и живота, които най-добре ми пасват. Академичното ми търсене премина през няколко образователни степени. Завърших „Автоматика“ в Технически университет – София (бакалавър), „Българска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (бакалавър), участвах в рамките на една академична година по разменна програма „Еразъм“ в Universidad de Granada, Испания (една прекрасна година от живота ми), учих „Международен Бизнес“ в НБУ и завърших магистратура „Cognitive Semiotics“ в TOP 100 университет в света – Aarhus University, Denmark. 

Това, на което поставих фокус през последните години, е памет, невролингвистика, ефективност на учебния процес, активно учене, учене през преживяване, като специализирах и защитих следната тема на магистърската си теза: 

„Добавена и виртуална реалност в образованието. Приложимост и ползи на ученето през изгри (game-based learning) и на виртуалните светове -„Second Life „.

Академичните ми търсения и опит ми дадоха възможността да разбера колко важно е младите да се ориентират в академичен и кариерен план още докато са в училище. Затова създадох академичната платформа kvalifikacia.bg – целта й беше точна и ясна – да се ориентират младите в каква посока да продължат да се развиват, след като са на път да затворят една важна глава от живота им. Убедих се, че различията са просто условни, всички хора си приличаме, ако пожелаем да погледнем отвъд раса, религиозни предпочитания, културни белези и начин на живот, и различията като цяло – те само придават пъстрота и богатство на живота. Вярвам, че този процес на творческо създаване и принос към света започва от конкретната личност и разбира се минава през бизнес отношенията. 

Ето защо LEADER ACADEMY е академия личностно развитие и бизнес. В процеса на допринасяне на света от наша страна съм убеден, че можем да предложим висококачествено образование в България от нов тип, което да привлича хора от целия свят, които да идват, да учат, да живеят в България и да „говорят“ впоследствие с примера и делата си какво са преживели.

И, ако е необходимо да намеря думи, които описват моето разбиране за образование, то може би думите на Уилям Бътлър Йейтс постигат това:

„Образованието – това не е запълване на ведро с вода, а запалването на огън.“