Ако не спим добре – не мислим добре!

Ролята на съня върху паметта и когнитивните процеси Единственото време, в което можете да наблюдавате период на действителна почивка за мозъка (тоест период, когато количеството изхрадвана енергия е по-малко, отколкото през подобен буден период), е през най-дълбоката част от онова, което се нарича „сън извън фазата на бързите очни движения“ (Rapid Eyes Movement) И все […]

Има ли връзка между физическите упражнения и умствената бодрост?

Изследванията безусловно показват, че съществува такава връзка. Един от най-решаващите фактори за развитието на мозъка е физическите упражнения – нашите предци са проявявали забележителна активност – жените са изминавали между 5 и 10 км на ден, а мъжете между 10 и 20 км. Може би не е необходимо да се отбелязва, че физическите упражнения се […]

Всичко започва от нещо толкова просто – дишането

Тази статия има основополагащо място, поради ценната информация в нея и честото подценяване и неразбиране на дишането. Представяме ви част от беседата на Беседа от Учителя – Петър Дънов, държана на 4 септември 1940 г., 5 ч. сутринта. Най-устойчивото вещество в човека е мозъкът. Умът на човека зависи главно от мозъка, а после и от […]