Елеонора Дервенска

Бизнес процеси и управление на човешки капитал

Елеонора е трейнър по “Talent Management and Perspective Shifter” във формата Talent Factory на Leader Academy.

По дефиниция талантът е постоянна проява на човека, на която винаги можеш да разчиташ. Това е умение, което винаги може да бъде приложено. Талантът е потенциална енергия, чиято честота и проява зависят от състоянието на средата. Всеки може да трансформира тази честота като управлява отношението си към света.